12 januari 2011

2011

Hallo allemaal! Hi everyone!

2011 is al ruim begonnen en dan kom ik nog een keer aan. Laten we het er op houden dat het druk was in december en dat ik nu nog aan het bijkomen ben.
2011 has already begun and here am I, late. It was plenty busy in december and I'm resting to recover, haha.

Hier een 'overzicht' van wat jullie allemaal kunnen verwachten van mij.
This is a preview of what you can expect from me this coming year.

Ik heb het niet zo vaak over mijn gezin, maar het is natuurlijk WEL belangrijk. Daar gaat veel tijd in zitten en hopelijk wordt 2011 iets beter dan 2010. De oudste gaat hopelijk slagen voor z'n VMBO, de middelste zal naar het vervolg onderwijs gaan (misschien wel Havo?) en de jongste gaat ook een stapje omhoog.
Ik hoop ook dat mijn man een baan vindt, hij is nu uitzendkracht die (te) weinig uitgezonden wordt. Hij vind Zweden erg leuk, en hopelijk mag hij er gauw heen om daar om te crossen.
I don't talk much about my family, but it's awefully important ofcourse. It takes a lot of time and I hope it will be better than 2010. The eldest is hopefully graduating from school, the middle is going to junior high, the youngest is doing fine too.
I also hope my husband get's a new job soon. He's now a temp, and he's not that often employed. Hope he get's to drive to Sweden soon, he really likes it there.


Ik hoop dat ik dit jaar wat meer kan ontwerpen. Ik vind het harstikke leuk en mijn ontwerpen tot nu toe slaan goed aan. Ik zit op de goede weg! Nog genoeg ideeën in m'n hoofd, dus je kan er bijna op wachten.
I really hope to design some more this year. It's good fun to do and my designs so far are doing quite well. I'm on the right track. Plenty idea's in my head, you can almost wait for them to pop out!
Groen. Ik houd van groen. Het wordt voor mij het jaar van de grote shawls, en de kans is groot dat het met groen gebreidt wordt. In 2010 heb ik veel garen gekocht en het meeste was groen!
Green. I love green. This will be my year of big shawls, and the odds are they will be knitted in green! In 2010 I've bought a lot of yarn, mostly green.

Ik moet natuurlijk ook nog gewoon werken. Deze winter was niet makkelijk, maar het ergste is volgens mij achter de rug. Kan niet wachten tot het lente wordt. Lekker buiten.
I still have to work ofcourse. This winter wasn't easy, but the worst has come and gone. I can't wait till spring arrives. Love the outdoors!
Breien is niet alleen mijn hobby, ook een beetje mijn werk. Ik heb niet zo veel opdrachten gehad in 2010 als in 2009, hopelijk trekt het binnenkort weer wat aan. De naalden worden wel steeds fijner. Maar... variatie mag en geeft ook weer nieuwe ideeën.
Knitting is not only my hobby, it's also a bit of work. I didn't get as much assignments in 2010 as I had in 2009, I really hope it will be better this coming year. The needles are getting thinner, but variation will bring new idea's.

Ik hoop dat het met jullie ook allemaal goed gaat, vooral in 2011.
I wish you all the best for 2011!